Jason

这样 活着 . .

 秋渐浓,细雨绵,落地凝烟。

 夜来思,花尽瘦,对灯无眠。

 心未满,情未了,字字无言。

 恍惚间,十年载,瘦了流年。 

 时光悠悠 ,叹尽岁月,倦愁谁怜?

 今秋至,十五六,月下思念绕红尘,愁望苍穹。

 云过尽,思不尽,到秋来,多情累,曲曲柔肠碎。

 月圆时,秋意阑珊,真情怎赋。

 星渺处,空余梦幻,风思落瓣。

 秋寒凝绪,伴月婵娟,惆怅千回。

 人渐老,徒追忆,一梦休休。

 添几笔,伶仃素字,悲欢寄清秋,奈何情入荒丘。


评论

热度(1)